Wat bij een ongeval?

De meeste spelers/ouders weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de training en/of wedstrijd. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en/of onkostennota's. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we een kort overzicht.

Wanneer kan u een ongevalsaangifte laten invullen?

Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een kwetsuur opgelopen op training of wedstrijd.

Moet elk formulier dat ingevuld is door een dokter ook opgestuurd worden?

Nee !

Wanneer is het nuttig om dit formulier op te sturen naar de KBVB?

Van zodra de dokter vaststelt dat u minimum 2 weken niet zal kunnen sporten dan is het nuttig om dit formulier te laten opsturen naar de KBVB. Indien u een blessure heeft waarbij u minder dan 2 weken buiten strijd zal zijn dan heeft het geen zin om dit formulier op te sturen naar de KBVB. Indien u dit formulier toch aan onze gerechtigde correspondent geeft en hij dit formulier verstuurt dan mag u NIET trainen en ook GEEN wedstrijden spelen tot het moment dat u in het bezit bent van een door de arts ondertekend formulier "Geneeskundig getuigschrift van herstel". (Dit formulier krijgt u van de GC nadat uw dossier door de K.B.V.B. geopend is.) Dit is een héél belangrijke regel !! Indien u toch traint of aan wedstrijden zou deelnemen gedurende de periode dat uw ongevallendossier bij de KBVB loopt dan bent u niet verzekerd !!!!

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?

Stap 1:

 1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier "Aangifte voor ongeval" en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee. De arts vult de zijde "Medisch getuigschrift" in.
 2. Vervolgens gaat u naar de gerechtigd correspondent van V.K. DUDZELE, die samen met de speler de zijde "Aangifte van ongeval" invult. Het formulier kan ook afgegeven worden aan uw trainer die het zo snel mogelijk bezorgd bij de gerechtigd correspondent.
 3. De gerechtigd correspondent stuurt het ingevulde formulier op naar Brussel en dat moet gebeuren binnen de 20 dagen na het voetbalongeval.
 4. De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen.

Opmerking:

 • Is dit formulier niet binnen de 20 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.
 • Op de zijde "Medisch getuigschrift" moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 10 beurten aan).
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Stap 2:

 1. Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen "Geneeskundig getuigschrift van herstel". Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 2. Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij de gerechtigd correspondent die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opmerking:

De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.

 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

Stap 3:

 1. Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier "Geneeskundig getuigschrift van herstel" door hem invullen.
 2. Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de gerechtigd correspondent, die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.
 3. Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt V.K. DUDZELE het bedrag van de aanvaardde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maand kan duren.
 4. De speler/ouder ontvangt dit bedrag van de gerechtigd correspondent of laat het storten op z'n bankrekening.

Opmerking:

 • Zolang het formulier "Geneeskundig getuigschrift van herstel" niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.
 • Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de gerechtigd correspondent, uw rekeningnummer te vermelden.
 • Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag 9,60 €.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.